Nauczyciele pracujący w ZSEiI

Lp. Nazwisko i imię Przedmioty
1 Bobicz Mirosława pedagog
2 Bochan Monika przedmioty zawodowe informatyczne
3 Borkowski Cezary wychowanie fizyczne
4 Borkowski Sebastian przedmioty zawodowe samochodowe
5 Dąbrowska Danuta język niemiecki
6 Gabruś Tomasz przedmioty zawodowe informatyczne, samochodowe
7 Gieczewski Piotr wychowanie fizyczne
8 Handrysiak Małgorzata język angielski
9 Ilwicka Zofia religia
10 Jankowski Wojciech przedmioty zawodowe informatyczne
11 Jankuniec-Dyk Ewelina wychowawca w internacie
12 Janowski Jerzy wicedyrektor – przedmioty zawodowe informatyczne, mechatroniczne
13 Jaworski Tomasz wychowanie fizyczne
14 Kamińska Iwona przedmioty zawodowe informatyczne
15 Kisiel Anna Maria przedmioty zawodowe ekonomiczne
16 Kitowicz Anna przedmioty zawodowe ekonomiczne
17 Kondratowicz Henryk dyrektor – przedmioty zawodowe ekonomiczne
18 Konus Jolanta wychowawca w internacie
19 Kozłowski Grzegorz przedmioty zawodowe informatyczne, mechatroniczne, samochodowe
20 Kozłowska Katarzyna historia, religia, informatyka
21 Lasota Małgorzata język niemiecki
22 Makarzec Krzysztof przedmioty zawodowe elektryczne, mechatroniczne
23 Makarzec Marta wychowawca w internacie
24 Miksa Zbigniew język angielski
25 Mucha Mariusz kierownik internatu, przedmioty zawodowe samochodowe
26 Nosewicz Małgorzata język polski
27 Pietnoczka Aleksander przedmioty zawodowe elektroniczne, informatyczne
28 Pietrukaniec Marcin język polski
29 Pipiro Alicja biblioteka
30 Plaugo Mirosław kierownik kształcenia praktycznego – historia
31 Polasik Marzanna wychowawca w internacie
32 Roszkowska Agnieszka matematyka
33 Sapieha Joanna język polski, język niemiecki
34 Skrzypek Agnieszka matematyka
35 Szul-Czetyrbok Maria biologia, fizyka
36 Zalewski Wiktor przedmioty zawodowe elektroniczne
37 Zawada Ewa geografia, przedmioty zawodowe ekonomiczne
38 Żemis Ewa wychowawca w internacie
39 Żukowska Anna wychowawca w internacie
40 Żynel Grażyna chemia, przedsiębiorczość

 

Możliwość komentowania została wyłączona.