Akademia Cisco

Informacje o Akademii Cisco

Firma Cisco Systems została utworzona w 1984 roku przez grupę informatyków Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii, poszukujących prostej metody łączenia różnych systemów komputerowych. Obecnie Cisco jest międzynarodowym koncernem zatrudniającym ponad 34 000 pracowników w 75 państwach świata. W 1997 roku Cisco Systems uruchomiła Program Akademii Sieci Komputerowych Cisco (Cisco Networking Academy Program – CNAP), który w Polsce realizowany jest od 2000 roku we współpracy z ponadgimnazjalnymi szkołami średnimi oraz uczelniami wyższymi.Program Akademii Sieci Komputerowych Cisco jest nie nastawionym na zysk programem edukacji w zakresie technologii sieciowych, który oferuje uczestnikom możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Taka wiedza już dziś stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera też możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy oraz jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej i dalszego studiowania zagadnień związanych ze złożonymi sieciami komputerowymi.

Szkolenie przygotowuje do zdawania certyfikatu Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Certyfikat CCNA to międzynarodowy dokument potwierdzający umiejętności zawodowe. Certyfikat honorowany jest na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems.

Program Akademii Lokalnej Cisco realizowany jest w ZSEiI w ciągu czterech semestrów i obejmuje 280 godzin lekcyjnych. W ramach szkolenia realizowane są zajęcia praktyczne w specjalistycznym laboratorium, wykłady prowadzone przez certyfikowanych instruktorów oraz sprawdziany przeprowadzane online na serwerze Cisco. Dla słuchaczy przygotowane są również materiały w formie elektronicznej dostępne przez Internet.

Zajęcia

Cisco Networking Academy Program jest kompletnym czterosemestrowym kursem, w czasie którego prowadzone są wykłady, ćwiczenia i laboratoria związane z zagadnieniami dotyczącymi projektowania, budowania i administrowania sieciami komputerowymi. W celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia we wszystkich Akademiach na całym świecie Cisco opracowało jednolity schemat nauczania.
Zajęcia odbywają się w sali wyposażonej w multimedialne komputery podłączone do Internetu, routery Cisco serii 1841 oraz przełączniki Cisco serii 2900. Podczas zajęć studenci zapoznają się z zasadami działania sieci komputerowych, stosowanych w nich technologii i protokołów. Wszystkie zajęcia prowadzone są pod okiem doświadczonych instruktorów, istnieje więc możliwość wyjaśniania niezrozumiałych dla studentów zagadnień.

Każdy student uzyskuje swoje konto w serwisie Cisco dzięki któremu uzyskuje dostęp do materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych oraz możliwość zdawania egzaminów. Egzaminy

W trakcie trwania semestrów zaliczenia poszczególnych partii materiału oraz egzaminy końcowe (teoretyczne) odbywają się w salach laboratoryjnych za pośrednictwem Internetu. Każdy semestr wieńczy także egzamin praktyczny weryfikujący umiejętność wykorzystania poznanej podczas zajęć wiedzy i pozwalający na zdobycie pożądanych przez pracodawców umiejętności praktycznych.

Metodyka

Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy. Program akademii sieciowej Cisco jest stale i na bieżąco aktualizowany. Chodzi o to, aby uczestnicy kursów uzyskiwali wiedzę odpowiadającą aktualnemu stanowi techniki. Jednocześnie program zakłada stałe kontakty pomiędzy Cisco i akademiami prowadzącymi zajęcia kursowe. Taka dwustronna komunikacja pozwala na uaktualnianie programu w zależności od potrzeb odbiorców i wymagań rynku pracy. Program Cisco Networking Academy realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-nauczanie). Centralny serwer edukacyjny CNAMS (http://cisco.netacad.net) udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo CNAMS umożliwia bieżące testowanie nabytej wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia.

Jakie korzyści daje ukończenie kursu?

Szkolenia umożliwiają poznanie teoretycznych i praktycznych tajników najnowszych technologii i rozwiązań sieciowych. Przygotowują one do egzaminu umożliwiającego uzyskanie prestiżowego, uznawanego na całym świecie certyfikatu CCNA oraz podjęcia pracy w charakterze administratora sieci komputerowych. Już po ukończeniu pierwszego modułu uczestnik kursu jest w stanie zbudować i administrować siecią lokalną.

Program zajęć

 

Program szkolenia CCNA w semestrze I

Temat 1. – Wprowadzenie do sieci komputerowych.

Temat 2. – Podstawy sieci komputerowych.

Temat 3. – Media sieciowe.

Temat 4. – Testowanie kabli.

Temat 5. – Okablowanie w sieciach LAN i WAN.

Temat 6. – Podstawy sieci Ethernet.

Temat 7. – Technologie w sieci Ethernet.

Temat 8. – Przełączanie w sieci Ethernet.

Temat 9. – Protokół TCP/IP oraz adresacja IP.

Temat 10. – Podstawy Routingu.

Temat 11. – Podsieci.

Temat 12. – Warstwa transportowa i aplikacyjna w sieciach TCP/IP.

Pobierz szczegółowy program w wersji PDF (j.angielski)

 

Program szkolenia CCNA w semestrze II

Temat 1. – Sieci WAN a Routery.

Temat 2. – Podstawowe informacje o Routerach.

Temat 3. – Konfigurowanie Routerów.

Temat 4. – Inne urządzenia sieciowe.

Temat 5. – Zarządzanie Cisco IOS.

Temat 6. – Routing oraz protokoły Routingu.

Temat 7. – Protokoły typu Distance Vector.

Temat 8. – Komunikaty kontrolne oraz błędu protokołu TCP/IP.

Temat 9. – Wykrywanie i usuwanie usterek Routera.

Temat 10. – Listy kontroli dostępu (ACLs).

Pobierz szczegółowy program w wersji PDF (j.angielski)

 

Program szkolenia CCNA w semestrze III

Temat 1. – Wprowadzenie do Routingu bezklasowego (Classless Routing).

Temat 2. – OSPF w wersji Single- Area.

Temat 3. – EIGRP.

Temat 4. – Koncepcja przełączania.

Temat 5. – Przełączniki.

Temat 6. – Konfigurowanie przełączników.

Temat 7. – Protokół STP.

Temat 8. – Sieci wirtualne (VLAN).

Temat 9. – VTP

Pobierz szczegółowy program w wersji PDF (j.angielski)

 

Program szkolenia CCNA w semestrze IV

Temat 1. – Skalowanie adresów IP.

Temat 2. – Technologie sieci WAN.

Temat 3. – PPP.

Temat 4. – ISDN oraz DDR.

Temat 5. – Frame Relay.

Temat 6. – Wprowadzenie do administrowania siecią.

Temat 7. – Nowe technologie.

Pobierz szczegółowy program w wersji PDF (j.angielski)

Pytania Na wszelkie pytania odnośnie organizacji zajęć w Lokalnej Akademii Komputerowej Cisco odpowiedzą instruktorzy:

mgr inż. Grzegorz Kozłowski

mgr inż. Aleksander Pietnoczka

Możliwość komentowania została wyłączona.