Projekty unijne realizowane w ZSEiI

logo-efs
   

Informacje o projektach unijnych realizowanych w szkole

6 marca 2017
budynek_szkoly

Projekt "Strategiczne Partnerstwo Edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Informacja o realizacji projektu.


16 grudnia 2016
budynek_szkoly

Projekt "Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Informacja o realizacji projektu.


16 luty 2016
budynek_szkoly

Projekt "Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Informacja o wyjeździe nauczycieli do Hiszpanii.


25 listopada 2014
budynek_szkoly

Projekt "Kształcenie zawodowe w Austrii" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Do pobrania sprawozdanie z realizacji zadań projektowych.


15 września2014
budynek_szkoly

Projekt "Motoryzacyjna współpraca w edukacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wdrażany w ramach celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej "Litwa – Polska". Do pobrania film z realizacji zadań projektowych.


1 marca 2013
budynek_szkoly Projekt  "IPC i ESD – kurs na pracę" kurs dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN z nowoczesnej naprawy i modernizacji układów elektronicznych i płyt drukowanych oraz ochrony urządzeń elektrycznych.  Do pobrania informacje o projekcie. 
 

 


15 maja 2010
budynek_szkoly Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego – Modernizacja kształcenia w zawodach informatycznych w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku Do pobrania informacje o zrealizowanym programie
15 maja 2010
budynek_szkoly Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego – Modernizacja kształcenia w zawodach gastronomicznych i hotelarskich w Powiecie Giżyckim Do pobrania informacje o zrealizowanym programie
1 września 2009
budynek_szkoly Informatyka i niemiecki w turystyce Od września 2009r szkoła realizuje program "Informatyka i niemiecki w turystyce", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1 września 2009
Atrakcyjna Szkoła Zawodowa W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła bierze udział w projekcie, który realizowany jest przez Powiat Ełcki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Więcej w Gazecie Szkolnej – Bezpieczniku logo
1 września 2009
Akademia kompetencji kluczowych W ramach program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej, począwszy od roku szkolnego 2009/2010, w szkole realizowane są zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do uzyskania certyfikatu ECDL oraz z j. angielskiego i przedsiębiorczości. unizeto
20 stycznia 2008
P1020522.resized Multimedialne Centrum Informacji 18 stycznia 2008r szkoła otrzymała nowoczesne Multimedialne Centrum Informacji współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
19 czerwca 2007
P1020493.resized Pracownia komputerowa 16 czerwca 2007r szkoła otrzymała kolejną nowoczesną pracownię komputerów PC współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
29 kwietnia 2007
P1020505.resized Pracownia komputerowa 28 kwietnia 2007r szkoła otrzymała kolejną nowoczesną pracownię komputerów Macintosh współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
22 grudnia 2005
P1020508.resized Pracownia komputerowa 20 grudnia 2005r szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerów PC współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
27 listopada 2005
P1020499.resized Pracownia komputerowa 25 listopada 2005r szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerów Macintosh współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwość komentowania została wyłączona.