Uczniowie z „Elektryka” na praktyce w Hiszpanii

Dodano: 17 listopada 2017   przez olek

Uczniowie z „Elektryka” na praktyce w Hiszpanii

Przygotowania młodzieży z „Elektryka” do wyjazdu na praktyki zagraniczne do Sewilli (Hiszpania)

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN przystąpił do realizacji kolejnego projektu z funduszy Unii Europejskiej. Tym razem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Tego rodzaju działania stają się trwałym elementem kształcenia zawodowego w „Elektryku”

Projekt „Profesjonalne praktyki podstawą kształcenia zawodowego” będzie realizowany przez dwa lata umożliwiając organizację i przeprowadzenie zagranicznych praktyk zawodowych w Sewilli, mieście położonym na południu Hiszpanii.

Praktyki zawodowe w Hiszpanii zaplanowano dla 40 uczniów klas trzecich ZSEiI, kształcących się w zawodzie technik informatyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista. Będą one realizowane dwutygodniowo, w dwóch terminach: listopad 2017 r. i listopad 2018 r. W środowisku lokalnym młodzież nie ma szansy poznania realiów pracy w dużym i nowoczesnym zakładzie pracy. Potrzebą tej grupy jest przełożenie wiadomości teoretycznych nabytych w szkole na praktyczne ich wykorzystanie i zastosowanie w realnie działającym przedsiębiorstwie. Uczestnicy praktyki będą mogli skonfrontować zdobytą wiedzę i umiejętności z nową rzeczywistością. Zdobędą doświadczenie zawodowe, pogłębią umiejętności językowe, nabędą nowe poprzez udział w kursie języka hiszpańskiego w Sewilli.

Od września br. trwa realizacja działań według przyjętego harmonogramu. Przeprowadzono rekrutację uczestników w klasach trzecich, odbywają się zajęcia przygotowujące uczestników projektu do wyjazdu na praktyki. Wyjazd pierwszej grupy z „Elektryka” zaplanowany został na 18 listopada br. Praktyki dla uczniów w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych organizuje ze strony hiszpańskiej nasz partner – EuroMind z siedzibą w Sewilli, będącej jednocześnie stolicą administracyjną Andaluzji.

Dzięki pozyskanemu przez naszą szkołę dofinansowaniu wyjazd, pobyt, udział w praktykach jest bezpłatny i uczestnicy mogą liczyć na kieszonkowe.

 

 

 

 

 

 

 

Grupa uczniów wyjeżdżająca do Hiszpanii

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy projektu na zajęciach przygotowawczych

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy projektu na zajęciach organizacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy projektu na zajęciach kulturowych

 

 

( Z. I. )

Możliwość komentowania została wyłączona.