Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego – kwalifikacyjne kursy zawodowe, które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Ukończenie takiego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Nasza ofertę kierujemy do osób, które myślą o:
• uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych,
• zdobyciu nowego zawodu,
• zwiększeniu szans przy poszukiwaniu zatrudnienia,
• rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne rozpoczynamy we wrześniu  2016 roku dla zawodu Technik informatyk z kwalifikacji:

E.12  Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
 

Zajęcia prowadzone będą w systemie wieczorowym lub zaocznym, w zależności od preferencji kandydatów. Udział w kursie jest bezpłatny. Kwalifikacyjny kurs zawodowy zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 kandydatów.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 15 wrzesień 2016r.

Możliwość komentowania została wyłączona.