Egzamin zawodowy

TERMINY PRZEPROWADZENIA

EGZAMINU  POTWIERDZAJĄCEGO  KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 W CZERWCU 2015r umieszczone są w gablocie obok sekretariatu szkoły.

 


 

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Możliwość komentowania została wyłączona.